פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר
פרויקט משרד - 3 חדרים בקיבוץ גזר